Priser fra 1. januar 2021.

YouSee har varslet prisstigninger for TV-pakker pr. 1. januar 2021.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter ændres TV-pakkepriserne derfor med virkning fra samme dato.
Basisafgiften tilbageføres til 40,- kr. pr. måned uanset type af medlemskab efter engangsforhøjelsen i 2020.

Priserne er således fra den 1. januar 2021:
Grundpakke: Kr. 205 pr. måned
Mellempakke: Kr. 385 pr. måned
Fuldpakke: Kr. 535 pr. måned
Uden tv-pakke: Kr. 40 pr. måned

Det er normalt generalforsamlingen, der skal godkende alle priser, men da den ordinære generalforsamling den 28. oktober 2020 blev aflyst/udsat på grund af Corona-krisen, har bestyrelsen foreløbig besluttet ændringerne, idet disse naturligvis vil blive behandlet på førstkommende generalforsamling.