Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse i  foreningen foretages ved henvendelse til kasserer Bruno Bom (hbbom@oncable.dk eller 21303627).